ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ ОТ СИТИСТРОЙ

хидроизолация хидроизолация хидроизолация

3. Хидроизолация
– Почистване на основа
– Грундиране на основа
– Полагане на воалит
Важно е преди нанасянето на битумен грунд или преди залепването на хидроизолационния материал основата да бъде почистена. По добрата спойка между покрива и хидроизолацията се получава при почистена и грундирана основа. Залепването трябва да бъде 100 процентово. Много фирми с цел спестяване на пари и време залепват хидроизолациата по двете нишки тоест в двете крайща, което е грешка.

ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ СТАРА ИЗОЛАЦИЯ
Ако условията за полагане позволява да се изпълни изолация върху старо покритие то може да се използва като допълнителна основа. При този случай може да не се използва битумен грунд. Зоните с наличие на загниващи и износени места се премахват, мехурите се премахват и изравняват.

ПОЛАГАНЕ НА ДВОЕН СЛОЙ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
Ако е необходимо полагането на още един слой, то той трябва да се положи чрез шахматно разместване. Разбира се двойния слой е по-сигурен и надежден, след пологане на първият пласт няма нужда от грундиране.
С помощта на битумния грунд хидроизолационият материал се закрепва сигурно и дълготрайно върху основата.
Състав и действие на битумния грунд.
Битумният грунд представлява черна течна маса с голяма лепкавост, която се състои не само от битум. В нейния състав влизат още разтворители и някои други вещества и добавки. Битумният грунд е еластичен и се размазва с голяма лекота върху повърхността. Преди да се продължи със следващите работни операции, грундът трябва да се остави да изсъхне за около 3 – 4 часа.
Грундирането с битумна течност на покрива може да бъде изпълнено по различни начин – с помощта на валяк, четка с мек косъм или подходяща пръскачка за течности. Непременно трябва да се съблюдава за това, съдържащите разтворители, продукти да бъдат употребявани само на открито. Нанасянето на грунда трябва да се извършва върху здрава и суха повърхност, която предварително е почистена добре. От основата предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Покрива се преглежда преди залепване и при наличност на грапавини и неравности се изглаждат с циментов разтвор.След изсъхването на грунда може да се пристъпи към полагането на основното покритие.

хидроизолация, хидроизолация на покриви