пренареждане на покрива

Ремонт на покриви

При започване на ремонта първата стъпка е доставянето на материалите-Нужните по изчисления летви, греди, дъски, мушама, керемиди и капаци. Преди разкриването на керемидите се оглежда внимателно целия покрив за счупени, спукани и некачествени керемиди за използване. След това се разкриват керемидите и капаците- ако има счупени се отстарняват, почиства се покрива от кал, варов разтвор от капаци и др. отпадъци събирали си през годините, събират се в отпадъчни чували и се свалят. Следва преглед на дървената конструкция- много вероятно е да има изгнили греди и дъски поради течове или просто остаряване. Изчисляват се броя на гредите които са за смяна и количеството на дъските. При заменянето, старите се премахват и на тяхно място се поставят нови.
След ремонтирането на дървената конструкция ще преминем и към същинското ремонтиране на покрива. Първият елемент е монтирането на мембрана позната като подпокривно фолио- то се разстила и покрива изцяло покрива. Задачата на това фолио е да защитава покривната конструкция и да осигурява защита от теч при счупване или преместване на керемидите. Следва монтирането на двойната скара- Върху фолиото по продължение на ребрата на дървената конструкция се монтират вертикалните летви това спомага за оставянето на празно място между фолиото и керемидите и при преместване или счупване на керемиди водата влизаща върху фолиото се стича правилно и безпроблемно в отводнителната система, след това се монтират хоризонталните летви наричани носещи-те се монтират на точно определено разстояние, което се определя от керемидите. Двойната скара помага за доброто вентилиране на покрива и предпазва от получаване на конденз и влага в подпокривното пространство!
При старите покриви през изминалото време е възможно използването на няколко сорта керемиди. Точно тук преди монтирането им обратно се прави сортиране на керемиди и тогава предстои монтирането им върху двойната скара. Поставят се капаците и се измазват с усилен вароциментов разтвор. При стръмни покриви при които керемидите са в опасност от свличане всички керемиди се наковават с пирони.
Този процес е нужно да се прави на всеки 7-9год. ако, някой ви предложи гаранция повече от 9 год. се опитва да ви излъже. Ремонтирането на част от дървената конструкция ( Подмяна на определен брой греди и дъски) ще ви спести пари и отново ще бедете сигурни във вашия покрив! Да не забравим двойната скара и мембраната при пренареждането на покрива, това е знак за добре направен покрив!

Работим в цялата страна.

Тел: 0895 46 09 09

Ремонт на покриви