Видео от наши обекти:

Изграждане на нов покрив 1

Изграждане на нов покрив

Изграждане на нов покрив 2,3

Изграждане на нов покрив 4

Завършен покрив

Изграждане на нов покрив 5,6

Ремонт на стар покрив 1

Хидроизолация на два пласта

Ремонт на стар покрив 2

Ремонт на стар покрив 3

Монтаж на битумни керемиди 1

Монтаж на ЛТ ламарина 1